KVALITET

U kvalitetu proizvoda se ogleda cjelokupno poslovanje kompanije. Kontrola kvaliteta prema DIN ISO 9001 normama obuhvata sve oblasti poslovanja, od razvoja do proizvodnje i logistike. Primjena svih normi za kontrolu kvaliteta doseže čak i do najmanjih stupnjeva proizvodnje, a u kojima je zaštita životne sredine veoma bitna stavka. U tom cilju naša kompanija kontinuirano poboljšava procese proizvodnje i organizaciju proizvodnih oblasti.
Kontrola kvaliteta i jak brend i imidž su osnova poslovne strategije u današnjoj konkurentskoj borbi na tržištu. Stalnim poboljšanjem kvaliteta i primjenom sistema kvaliteta osnovna su orijentacija i naše kompanije za poslovanje na današnjem teškom tržištu.Samo ukoliko su ispunjene sve neophodne mjere pri procesu proizvodnje, može se postići nivo kvaliteta, koji ispunjava zahtjeve kupca. Standard kvaliteta je odredjen sertifikatima instituta za kontrolu kvaliteta. Ovaj sertifikat predstavlja osnovnu odrednicu i važan kriterijum u donošenju odluke pri kupovini prozora i vrata.

Zagarantovane prednosti kontrolisanih prozora i vrata:

  • Postojanost kvaliteta za sve materijale, dimenzije i oblike
  • Dugovječnost prozora, a time i povoljnan odnos cijene i učinka
  • Lako održavanje i čišćenje
  • Zaštita životne sredine
  • Stručna montaža

Kao oficijelni partner VEKA kompanije, TEHNOPLAST posjeduje certifikat za rad, stručnost i kvalitet svojih proizvoda. Naši radnici su redovni na profesionalnim obukama koje organizuje VEKA i naš stil je stalno usavršavanje putem saradnje, savjetovanja i seminara. Iza nas stoji dugačak radni staž naših radnika, stručnost i iskustvo, kao i mnogobrojni urađeni objekti i izrađeni proizvodi.

shadow

NAŠI PARTNERI